Tudi naša šola sodeluje v mreži šol biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje

Pridružili smo se v jeseni 2012 in se dogovorili, da konec maja ob dnevu biotske raznovrstnosti (22 maj) in evropskem dnevu parkov (24 maj) predstavimo naše raziskovanje naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja šole.

Biosferni rezervati so območja kopenskih ali obalnih ekosistemov, ki so mednarodno priznana znotraj UNESCO MAB (angl. MAB – Man and biosphere) za spodbujanje in prikazovanje sonaravnega trajnostnega razvoja.

V Sloveniji so tri lokacije območij MAB: biosferno območje Julijske Alpe (od leta 2003), katerega predlagatelj in upravljavec je Triglavski narodni park, biosferno območje Kras (od leta 2004), ki ga je opredelil in zdaj razvija Park Škocjanske jame ter Kozjansko in obsoteljsko (od aprila 2010). Kandidaturo za območje MAB v Sloveniji pripravlja še Notranjski park.

V Kozjanskem parku so za lokacijo biosfernega območja predlagali prostor med Savo, Savinjo in Sotlo ter ga poimenovali Kozjansko in Obsotelje. Območje zajema 11 lokalnih skupnosti (Kozje, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Brežice, Krško, Šentjur pri Celju, Sevnica, Laško, Dobje pri Planini, Radeče in Šmarje pri Jelšah).

zonatio map

V lanskem šolskem letu smo se posvetili raziskovanju svetlobnega onesnaženja. Letos pa smo povezali naše dosedanje raziskovalno delo in za obiskovalce Kozjanskega pripravili poučno rekreativno raziskovanje in spoznavanje domačega kraja “Po kozjanskih gričkih“.

prvidia

Nalogo so v četrtek, 22. maja 2014 na gradu Podsreda predstavili Jure, Denis in Juš, ki ga je naše delo tudi tokrat pesniško navdihnilo.

SAM_1665

 

Hoj, pojdite z nami vsi

tja, kjer cvetje res diši,

na zabavo res ta pravo,

na Kozjansko, v naravo!

 

Zabava po teh naših gričkih

res je dogodivščina,

ob pesmi ptic in malih čričkih,

v neokrnjenost te popelja.

Odpravite se z nami vsi,

kolesarji in pohodniki,

tu marsikaj se videt da

še za najbolj zahtevnega.

V Dobrini imamo vir termalen,

na Žusmu stolp in stari grad,

na Heleni razgled je idealen,

ja, Kozjansko skriti je zaklad.

 

Zabava po Kozjanskih gričih

se končati mora tam,

kjer se dobro je in pije,

v naročju Kozjanske domačije.

Juš Poberžnik

Za nagrado nas je Kozjanski park letos popeljal na Goričko, v Vulkanijo.

Mislim, da nam je v Vulkaniji bilo več kot odlično. Sploh zato, ker smo bili sami brez učiteljice   

Šalo na stran. Najbolj smo uživali v popotovanju med vulkani. Celo časovno kapsulo smo uporabljali. Predstavili so nam veliko novih stvari. Npr.  to, da je na Goričkem nekoč deloval vulkan. Ogledali smo si tudi 3D film, kar pa ni bilo, kar tako… V dvorani je padal pravi sneg, napadla nas je vročina, pa tudi para je bila prisotna. Vodička nas je popeljala s krtkom Olijem skozi  nam še ne tako poznan svet, kar pa je bila za nas prava dogodivščina, ki je zagotovo ne bomo  nikoli pozabili.

Anja

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.