V kraljestvu gozdnega duha in gozdne vile Firi (1. del)

 

 

Izvleček

Članek opisuje doživete primere pouka naravoslovja in biologije z učenci predmetne stopnje v gozdu z namenom potrditve naslova konference: «Gozd – najlepša in najboljša učilnica«.

Predstavlja moje delo z učenci v gozdu s konkretnimi načini izbire ciljev učnih načrtov za naravoslovje v šestem in sedmem razredu, biologijo v osmem in devetem razredu in vseh treh izbirnih predmetov iz biologije. Na podlagi osebnih izkušenj navajam dobre in slabe strani pouka v gozdu, izbrane cilje, metode in oblike dela, primere povezovanja z lokalnimi društvi in opisujem organizacijo in izvedbo terenskega dela, sodelovanja z zunanjimi sodelavci zavodov in drugih organizacij.

Navajam tudi razloge in slabe izkušnje, težave, zaradi katerih pouka v gozdu ne izvajam tolikokrat, kot bi ga lahko, in predstavljam poti in rešitve, ki sem jih v več kot dvajsetletnem vztrajanju izvajanja pouka v naravi kljub vsem spremembam učnih načrtov, pravilnikov in zakonov našla in so se v praksi izkazale za učinkovite.

Le z izmenjavo dobrih primerov iz prakse, s sodelovalnim iskanjem inovativnih poti, premišljenim uvajanjem uporabe sodobne tehnologije in vztrajnim vzgajanjem spoštljivega odnosa ter varnega gibanja v naravi bomo ohranili naravne vrednote in gradili prijazno in vzpodbudno okolje.

Abstract

The article depicts examples of my biology and natural sciences classes that I carried out in forests. The aim of the article is to confirm the conference title: ‘’Forest – the most beautiful and the best classroom.’’

It portrays the teaching targets from the official curricula for natural sciences in the sixth and seventh grade, biology in the eighth and ninth grades, and all three optional biology subjects, that I chose to tackle in my teaching. I assess the strengths and weaknesses of teaching students in forests and list my teaching targets and methods. Moreover, I give examples of collaborations with local nature groups and other organisations, and describe the process of the organisation and execution of the aforementioned fieldwork.

Furthermore, I name the reasons why I don’t carry out fieldwork in forests as often as I would want, and illustrate possible solutions that I have found to be effective in the course of my 20 years of teaching.

In order to instil an environmental conscience in our students, it is necessary to expose them to the respectful and proper experience of nature, as well as find a balanced amount of technological usage in our classrooms.

1 Uvod

Le dobro uro hoda izpred naše šole pa smo v svetišču, kjer so naši predniki častili boga reke Voglajne Akvona. Ljudje, ki so živeli v preprostih hišah, spletenih iz protja na kamnitih temeljih, so našli varen dom v gozdu vrh Rifnika. Zgodovina pripoveduje o šesttisočletnem načinu življenja ljudi nad Šentjurjem, zgodba pa o deklici Firi, ki je zapustila ljudsko skupnost in se še danes kot gozdna vila lovi po naših gozdovih z gozdnim duhom. Vendar lahko gozdno vilo Firi  sreča le pošten in dober človek.

Se nadaljuje … 

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja