V kraljestvu gozdnega duha in gozdne vili Firi (6. del)

Kako izvajam pouk v gozdu?

Ker je šola obdana z gozdom, potrebujemo le nekaj minut in le-ta že postane naša učilnica.

Ravnateljica in starši takšen način pouka podpirajo. Pred odhodom v tajništvo sporočim, kam gremo. Na vrata učilnice obesim znak, da smo na terenu. Učence natančno seznanim s pravili dela, jim podam navodila in razdelim pripomočke za delo, pospremim v garderobo, obvezno preverim prisotnost, primerno obutev, obleko in razumevanje navodil. Nadzorujem upoštevanje spoštljivega in varnega vedenja na terenu, z opozarjanjem na zanimivosti ob poti jih še dodatno motiviram in se trudim kljub vsem resnim zahtevam in upoštevanjem določenih pravil izpeljati zanimivo, poučno, pestro, varno, predvsem pa prijetno učno uro.

Na terenu učence vzpodbujam k opazovanju in fotografiranju zanimivosti, obenem se pogovorimo o etičnem fotografiranju narave.

Predstavim jim literaturo, v kateri najdejo še več informacij. Seznanim jih tudi z računalniškimi programi in aplikacijami določevalnih ključev, orientacije, določanja nadmorske višine, snemanja in oblikovanja video filmov.

 

Ko telefonov ne uporabljamo kot učne pripomočke, morajo biti na tiho varno pospravljeni v nahrbtnikih.

Obliko dela izberem glede na zastavljene cilje, številčnost, materialne možnosti in strukturo učne skupine.

Priprava na terensko delo pa vedno zahteva tudi iskanje novih zanimivosti, anekdot in iger za motivacijo in sproščanje.

 

Zelo pomemben del vsakega učenja v naravi je poleg vsega znanja znati navdušiti.

Pouk v naravi vsebuje vse elemente učne ure v razredu: uvodno motivacijo, nova znanja, preverjanje in ponavljanje ter zaključek. Pred tem pa je potrebno opraviti še veliko organizacijskih načrtovanj.

(Se nadaljuje …)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.