V kraljestvu gozdnega duha in gozdne vili Firi (4. del)

  1. 2 Zakaj se ne odločam pouka še večkrat izvajati v gozdu?

Prevelike skupine, pomanjkanje časa, dodatno delo z organizacijo terenskega dela, dodatno delo z vzgojo učencev takih staršev, ki so pozabili na svoj delež dela z otrokom za takšno obliko dela, odvisnost od vremena, oziroma primerna obutev in obleka učencev, pomanjkanje zavedanja učencev, da je tudi takšna oblika dela učenje v naravi čisto pravi pouk in da bo potrebno pridobljeno znanje dokazati pri ocenjevanju znanja in bo primerno nagrajeno ter ocenjeno.

Učence seznanim in učim, kako se spoštljivo in varno vedemo v naravi. Večina učencev se na terenu giblje varno in spoštljivo do okolja. Vedno več učencev pa zahteva dodatno delo, energijo, čas, pogovore z učenci in s starši. Najlažje je pouk s terena preseliti v učilnico, saj s tem odpade prej našteto dodatno delo učitelja, ob tem pa dodatnih znanj oropamo in na nek način kaznujemo tudi tiste novih znanj željne spoštljive učence.

Primerneje je pouk diferencirati, pri tem nam lahko pomagajo ravnateljica, pedagoginja, knjižničarka, sodelavke, lokalna društva in zavodi.

Najuspešnejši učitelj pa zmore najti načine, s katerimi privzgoji spoštljiv odnos in upoštevanje varnega gibanja na terenu vsem učencem.

Vsako leto učencem ponudim izbirni predmet iz biologije in pri predstavitvi vsebin in terenske oblike izvedbe poudarim, da naj predmet izberejo tisti, ki želijo poznavanje narave razširiti in poglobiti in so pripravljeni na terensko delo z vsemi zahtevami varnega in spoštljivega gibanja v naravi.

Število prijavljenih učencev vsako leto narašča. Zanimiva pa je tudi struktura prijavljenih. Terensko delo iz biologije izbirajo učenci, ki imajo težave z upoštevanjem pravil spoštljivega in varnega obnašanja že v razredu. Kot razlog izbire terenskega dela navedejo gibanje v naravi in spoznavanje domače okolice.

Spopadam se z vedno novimi izzivi, kako nadomestiti zamujeno vzgojno delo, da nam bo na terenu ostalo dovolj časa in energije za spoznavanje novih znanj. Na terenu nas pogosto spremljajo tudi zunanji sodelavci, ki postajajo vedno bolj presenečeni nad obnašanjem in neznanjem učencev. Torej je delo na terenu danes potrebno še bolj in še večkrat.

Se nadaljuje …

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.