Kategorija: Čebelice “To BEE or not to BEE”

0

1. mesto za raziskovalno nalogo

Na natečaj za raziskovalne naloge “Moja, tvoja, naša biodiverziteta”, ki ga je razpisala LIFE Naturaviva, smo poslali raziskovalno nalogo Raznovrstnost cvetnega prahu na Kozjanskem avtoric Leje Planko in Ane Mastnak. Raziskovalne naloge je ocenila tričlanska...

2

Čebelice, čebelice …

“Vaši šoli je bil dodeljen Evropski znak kakovosti za izjemno delo pri projektu eTwinning “To BEE or not to BEE”. To pomeni, da je bilo vaše delo in delo vaših učencev ter šole priznano...